← overzicht

Eigenschappen

  • Locaties: Nationale campagne, Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Limburg, Wallonië, Nederland, Oostende, Mechelen, Kortrijk, Aalst, Lier, Sint-Niklaas, Vlaamse rand Brussel
  • Formaten: A2, A3
  • Eigenschappen: Indoor

Indoor affichage

Affichage foto5

Indoor affichage = indoor taping met plakband, vooral op locaties in de horeca en andere interessante locaties met een cultuurminnend publiek.

Wij bespreken samen met u waar uw affiche het best wordt opgehangen in functie van de campagne, omdat we het publiek van de locaties waar onze affiches hangen perfect kunnen inschatten kunnen we zo ook beter de juiste accenten leggen.

Er verdwijnen wel eens affiches, door onze ervaring weten we hoeveel extra affiches we nodig hebben om optimaal zichtbaar te blijven.

Welke oppervlakte wilt u bestrijken? Ook hier zijn allerlei combinaties mogelijk. Wij adviseren u graag over de benodigde aantallen affiches per regio in functie van de aard van uw evenement en het beschikbare budget.

Welke formaten afficheren wij ? In principe zijn alle formaten mogelijk maar we berekenen onze tarieven op basis van twee formaten:

A2 of A3

Prijzen;
affichage in België;

  • A2: 0,80€ per affiche
  • A3: 0,65€ per affiche
  • Affichage à la carte in Vlaanderen (= gemeentes die niet tot onze vaste toeren behoren): 1,20€ per affiche

affichage Zuid-Nederland;

  • A2: 1,50€ per affiche per 2 weken